-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- มีมารยาทดี -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- โรงเรียนส่งเสริมมารยาทดี ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยน้ำใจ -:-
Home || Webboard || Contact US || List Member|| Downloads || e-Learning || Administaror

เมนูหลัก


หน่วยงานภายใน

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายบริการ
ฝ่ายปกครอง
งานแนะแนว

งานอนามัยโรงเรียน
งานธนาคารโรงเรียน
ห้องสมุดโรงเรียน
ศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า

กองทุนรวมน้ำใจให้ศิษย์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

โครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted Class)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ(Gifted Class)

ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(Excellent Class:EC)


ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์(Computer Program:CP)

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
ผลการประกันคุณภาพภายใน ปี 2555
มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารฝ่ายวิชาการ

ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการรวมพลคนรักษ์ พลังงานบูรณาการสู่การเรียนรู้เคียงคู่สิ่งแวดล้อม

แผนการเรียนรู้ หลักสูตร 2551

ผลการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ปี 2554

แบบรายงานการปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน
แบบฟอร์มการติดตามพฤติกรรมนักเรียน

MPK Youtube.com


วงดนตรีลูกทุ่งนครพล ยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทส ครั้งที่ 9


เพลงมาร์ช โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม


แชมป์หุ่นยนต์ท้องถิ่น 2 ปีซ้อน


MV คนขอนแก่น


ลูกทุ่งมัธยม ไทยไชโยโครงการพัฒนาความเป็นเลิศ
ด้านคอมพิวเตอร์


ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 12 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน
การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
     

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 (ทั่วไป)
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 (ทั่วไป)
ประกาศผลสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ

 
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์(EC)

ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์(EC)

ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศคอมพิวเตอร์(CP)

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(EC) และโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์(CP) ปีการศึกษา 2557
 ประกาศแก้ไข ใบรับรองผลการเรียน สำหรับสมัครสอบเข้า ม.4 EC 
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(โรงเรียนเดิม) ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศการรับนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Excellence Class)
ประกาศ การรับนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศคอมพิวเตอร์(Computer Program)

ประกาศผล admission 2556
โควตารับตรง มข. ปี 2556
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

เลขที่ 123  ถนนเมืองพล-แวงน้อย ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
โทร. 043-414661  โทรสาร 043-414761
อีเมลโรงเรียน mpkschool@hotmail.com
Webmaster ครูวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์ อีเมล Webmaster : ning19551@hotmail.com
เริ่มนับ 20 กรกฎาคม 2554

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุเทพ พงษ์ใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

รองผู้อำนวยการ


นายเ
จริญศักดิ์ งานไว 
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายปกครองนายเรืองยศ โพนเมืองหล้า 
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริการ


นายวินัย  รุมฉิมพลี  
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
ฝ่ายวิชาการ


นายอนันต์ ธรรมทอง 
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บไซต์บุคลากร โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

รองอนันต์ ธรรมทอง
คุณครูอรวรรณ ธรรมทอง
คุณครูเปรมจิต  งานไว
คุณครูนงลักษณ์ ประไกรวัน
คุณครูพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์
 คุณครูวิทชรียา สิทธิแก้ว
คุณครูวรวุธ อัครกตัญญู
คุณครูนิกร ประวันตา
คุณครูกษิภัท อย่างบุญ
คุณครูระเบียบ บุตรสุโพธิ์
คุณครูสุพรรณี ศรีโยธา
คุณครูเพ็ญประภา วงษ์ชมพู
คุณครูสุจินต์ หาญโสภา
คุณครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์

โรงเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น

 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
 โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)
 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 โรงเรียนสีชมพูศึกษา
 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม

ออกแบบโดยสมุนไพรดอทคอม