-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- มีมารยาทดี -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- โรงเรียนส่งเสริมมารยาทดี ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยน้ำใจ -:-
Home || Webboard || Contact US || List Member|| Downloads || e-Learning || Administaror

เมนูหลัก


หน่วยงานภายใน

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายบริการ
ฝ่ายปกครอง
งานแนะแนว

งานอนามัยโรงเรียน
งานธนาคารโรงเรียน
ห้องสมุดโรงเรียน
ศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า

กองทุนรวมน้ำใจให้ศิษย์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

โครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted Class)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ(Gifted Class)

ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(Excellent Class:EC)


ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์(Computer Program:CP)

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
ผลการประกันคุณภาพภายใน ปี 2555
มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารฝ่ายวิชาการ

ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการรวมพลคนรักษ์ พลังงานบูรณาการสู่การเรียนรู้เคียงคู่สิ่งแวดล้อม

แผนการเรียนรู้ หลักสูตร 2551

ผลการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ปี 2554

แบบรายงานการปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน
แบบฟอร์มการติดตามพฤติกรรมนักเรียน

MPK Youtube.com


วงดนตรีลูกทุ่งนครพล ยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทส ครั้งที่ 9


เพลงมาร์ช โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม


แชมป์หุ่นยนต์ท้องถิ่น 2 ปีซ้อน


MV คนขอนแก่น


ลูกทุ่งมัธยม ไทยไชโยโครงการพัฒนาความเป็นเลิศ
ด้านคอมพิวเตอร์


ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่[ เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีทั้งหมด 0 ดาวน์โหลด และ 0 ประเภท ในฐานข้อมูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุเทพ พงษ์ใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

รองผู้อำนวยการ


นายเ
จริญศักดิ์ งานไว 
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายปกครองนายเรืองยศ โพนเมืองหล้า 
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริการ


นายวินัย  รุมฉิมพลี  
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
ฝ่ายวิชาการ


นายอนันต์ ธรรมทอง 
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บไซต์บุคลากร โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

รองอนันต์ ธรรมทอง
คุณครูอรวรรณ ธรรมทอง
คุณครูเปรมจิต  งานไว
คุณครูนงลักษณ์ ประไกรวัน
คุณครูพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์
 คุณครูวิทชรียา สิทธิแก้ว
คุณครูวรวุธ อัครกตัญญู
คุณครูนิกร ประวันตา
คุณครูกษิภัท อย่างบุญ
คุณครูระเบียบ บุตรสุโพธิ์
คุณครูสุพรรณี ศรีโยธา
คุณครูเพ็ญประภา วงษ์ชมพู
คุณครูสุจินต์ หาญโสภา
คุณครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์

โรงเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น

 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
 โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)
 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 โรงเรียนสีชมพูศึกษา
 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม

ออกแบบโดยสมุนไพรดอทคอม